Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 481/9 o pow. 0,0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 05.06.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 27 maja 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 481/9 o pow. 0,0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Franciszkańskiej, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018825/2. 

Do przetargu dopuszczono 5 osób: Krzysztofa i Anitę Piaseckich, Annę i Sławomira Podbuckich, Radosława Karola Kosztyłę. 

 Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 36.760 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 52.670 zł.

Nabywcami nieruchomości nr 481/9 o pow. 0, 0919 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Franciszkańskiej, zostali Krzysztof i Anita Piaseccy, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 52.670 zł.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
05.06.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)