Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 342/34 w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 11.05.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 342/34 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0,0012 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym oraz działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym nr 342/35 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0018 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 342/37 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 342/34 i 342/35 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018209/8. 

Do przetargu dopuszczono jedną osobę: Andrzeja Kochan.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5 369 zł. Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 5.429 zł.

Nabywcami nieruchomości opisanej wyżej, zostali Andrzej i Małgorzata Kochan, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 5.429 zł.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
11.05.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)