Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 i 481/15, w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 11.05.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0892 ha, skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 o pow. 0,0530 ha i 481/15 o pow. 0,0362 ha., w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018825/2. 

Do przetargu dopuszczono trzy osoby: Zbigniewa i Alicję Burczyc i Jana Chocholak.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10.220 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 15.720 zł.

Nabywcami nieruchomości o pow. 0, 0892 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 o pow. 0, 0530 ha i 481/15 o pow. 0, 0362 ha., w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, zostali Zbigniew i Alicja Burczyc, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 15.720 zł.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
11.05.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)