Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 11.05.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 29 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 o pow. 0,0022 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00032884/7. 

Do przetargu dopuszczono dwie osoby - Jana i Jadwigę Sidorowicz.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3.702 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 3.742 zł.

Nabywcami nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 o pow. 0,0022 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy zostali Jan i Jadwiga Sidorowicz, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 3.742 zł.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
11.05.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)