Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat FI
Tytuł dokumentu: Referat FI
Data publikacji: 22.04.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 



Referat Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU

 


Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Kierownik referatu
76 740 02 20
pok. 28
II piętro

Pracownik ds. środków pozabudżetowych
76 740 02 21
pok. 27
II piętro

Pracownik ds. środków pozabudżetowych76 740 02 23
pok. 27
II piętro

Pomoc administracyjna
76 740 02 22
pok. 27
II piętro

 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT


Do zadań Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich należą sprawy:

 • monitorowanie informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków  programów rządowych,      z funduszy europejskich i innych funduszy pozabudżetowych,
 • wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju Gminy,
 • sporządzanie analiz i opinii w zakresie przedstawionych projektów planowanych do realizacji na terenie Gminy,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów planowanych i realizowanych przez Gminę ze środków europejskich i innych funduszy pozabudżetowych,
 • kontrolowanie stanu zaawansowania przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich,
 • zarządzanie projektami współfinansowanych ze środków europejskich i pozabudżetowych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w celu wykorzystywania środków z funduszy europejskich,
 • propagowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków dla organizacji non profit,
 • koordynowanie procesu przygotowywania przez gminne jednostki organizacyjne wniosków
 • o dofinansowanie projektów z funduszy pozabudżetowych,
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji inwestycji, które mogą korzystać z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich,
 •  udział w przygotowywaniu planów inwestycyjnych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z realizacji projektów,
 • nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • nadzór nad procesem realizacji i aktualizacji planów strategicznych (Strategii Rozwoju Miasta
 • i Gminy Ścinawa, Planów Gospodarki niskoemisyjnej, audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej itp.),
 •  organizowanie spotkań informacyjnych i warsztatów na temat pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych,
 • prowadzenie działań promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
 • prowadzenie bazy organizacji pozarządowych działających na trenie Gminy,
 • przygotowywanie długoterminowych programów dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
 • ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych,
 • kontrolowanie wydatkowania środków w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 • przekazywanie informacji sołtysom o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo,
 • analizowanie złożonych wniosków zawierających listę zadań uchwalonych przez Radę Sołecką,
 • realizacja i rozliczanie funduszu sołeckiego,
 • sporządzanie informacji z zakresu realizacji zadań na potrzeby Starostwa Powiatowego (m.in.
 • w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego)
 • kreowanie inicjatyw obywatelskich, w tym m.in. propozycje związane z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego,
 • wpieranie inicjatyw lokalnych oraz ich wdrożenie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu inicjatyw lokalnych,
 • przygotowanie uchwał mających na celu umożliwienie wdrożenia inicjatyw lokalnych.




  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020 Edycja dokumentu (Marzena Musiał)