Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /   Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Tytuł dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
Data publikacji: 22.04.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 Zarządzanie kryzysowe

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW
 

Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
76
740 02 06
pok.34
III piętro

 

 Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego      należą sprawy:

  • realizacja zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego,
  • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej na trenie Gminy,
  • prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
  • prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • współpraca z policją w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i spraw wojskowych,
  • prowadzenie spraw z zakresu obronności państwa,
  • prowadzenie spraw dotyczących zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia,
  • obsługa kancelaryjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2017 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)