Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 218/5(część)
Data publikacji: 15.04.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490) informuje się, że w dniu 17 marca 2015r. przeprowadzono w sali nr 31 Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie z siedzibą w Rynek 17 59-330 Ścinawa, przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat, gruntu przeznaczonego pod ogródek przydomowy, oznaczonego numerem geodezyjnym 218/5(część) obr. 2 miasta Ścinawa, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer 18268. Do przetargu dopuszczono 3 osoby. Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu. 
Stawka wywoławcza opłaty z tyt. dzierżawy wynosiła 28,00 zł netto rocznie. Najwyższa stawka opłaty z tyt. dzierżawy osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 510,00 zł netto rocznie. Kandydatem na dzierżawcę nieruchomości został Pan Maciej Sośnicki zam. ul. Lipowa 19/1 59-330 Ścinawa.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
15.04.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)