Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/4 o pow. 0,0002 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 19.03.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 11 marca 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/4 o pow. 0,0002 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018407/6. 

Do przetargu dopuszczono jedną osobę- Ścinawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 802 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 812 zł.

Nabywcą nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/4 o pow. 0,0002 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, została Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która za nieruchomość zaoferowała cenę 812 zł. netto.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)