Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data publikacji: 22.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie
ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa, I piętro (budynek CTiK)
tel. 76-84-12-620WYKAZ PRACOWNIKÓW OŚRODKA

Kierownik Ośrodka

tel. 76-84-12-620

Starszy pracownik socjalny rejon I

tel. 76-84-12-652

Specjalista pracy socjalnej rejon II

tel. 76-84-12-652

Starszy pracownik socjalny rejon III

tel. 76-84-12-652

Pracownik socjalny rejon IV

tel. 76-84-12-652

Pracownik socjalny rejon V

tel. 76-84-12-652

Referent d.s świadczeń

tel. 76-84-12-620

Podinspektor d.s świadczeń

tel. 76-84-12-620

Referent d.s świadczeń

tel. 76-84-12-620

Podinspektor d.s kancelaryjno - finansowych

tel. 76-84-12-620

Asystent rodziny

tel. 76-75-91-067

Główna Księgowa

tel. 76-75-91-067

Księgowa

tel. 76-75-91-067


Zadania:

 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby        i możliwości.

 2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających                      do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 3. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 5. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 6. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


MGOPS swym zasięgiem obejmuje miasto i gminę ŚcinawaTygodniowy harmonogram pracy MGOPS:

 • Poniedziałek - 7:30 - 15:30

 • Wtorek - 8:00 - 16:00

 • Środa - 7:30 - 15:30

 • Czwartek - 7:30 - 15:30

 • Piątek - 7:30 - 15:30


Pracownicy socjalni przyjmują codziennie w godzinach:


 • 7.30 – 10.00 praca biurowa

 • 10.00 – 15.30 praca w terenie


Kierownik Jolanta Szymczyk przyjmuje interesantów w każdy wtorek


w godzinach od 13.00 do 16.00.MGOPS w Ścinawie
ul. Kościuszki 1
59-330 ŚCINAWA
tel.: +48 76/ 8 412 652, 620
faks: +48 76/ 759 10 68
e-mail: mgops@scinawa.pl

www: mgopsscinawa.bipstrona.pl
NIP: 692-11-424-13
Regon: 004042544
Kierownik: Jolanta Szymczyk

  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
22.06.2018 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)