Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2015
Data publikacji: 19.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


  

Załączniki

Zarządzenie Nr G/315/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 28
grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład których wchodzą działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 481/3, 482/4, 482/3, 481/2 w obrębie 2 miasta
Ścinawy,
  wykaz-482-3-481-2-481-3-482-4.pdf
(251.13 KB)

Zarządzenie Nr G/305/2015 w sprawie przeznaczenia udziału
wynoszącego 8991/10000 we własności nieruchomości, w skład
której wchodzą działki nr 204/1 i 205/1 w obr. 2 miasta
Ścinawy, do oddania w nieodpłatne
  g-305-2015.pdf
(247.45 KB)

G/298/2015w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
nr geodezyjnym 242/2 (część) o pow. 161m2 położonej w
obrębie 1 miasta Ścinawy i przeznaczonej do oddania w
dzierżawę pod ogródek przydomowy
  G-298-15.pdf
(218.56 KB)

Zarządzenie G/302/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 208/5(część) o pow.
20 m2 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy i przeznaczonej
do oddania w dzierżawę pod garaż tymczasowy
  G-302-15.pdf
(219.68 KB)

Zarządzenie G/301/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 148 o pow. 6096m2
położonej w obrębie 3 miasta Ścinawy i przeznaczonej do
oddania w dzierżawę pod uprawy polowe
  G-301-15.doc
(48.5 KB)

Zarządzenie G/300/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 272/1 (część) o pow.
7500 m2 położonej w obrębie Przychowa gmina Ścinawa i
przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy polowe
  G-300-15.pdf
(208.15 KB)

Zarządzenie G/299/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 106 o pow. 10378 m2
położonej w obrębie 4 miasta Ścinawy i przeznaczonej do
oddania w dzierżawę pod uprawy polowe
  G-299-15.pdf
(212.61 KB)

G/297/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 154/4(część) o pow. 101m2
położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy i przeznaczonej do
oddania w dzierżawę pod ogródek przydomowy,
  G-297-15.pdf
(219.84 KB)

Zarządzenie G/296/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 458/1 (część) o pow.
40m2 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy i przeznaczonej do
oddania w dzierżawę pod pawilon handlowy
  G-296-15.pdf
(217.5 KB)

Zarządzenie Nr G/292 /2015 Burmistrza Ścinawa z dnia 18
listopada 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
najem - lokalu użytkowego nr 1 w budynku Nr 2 przy ulicy Jana
Pawła II w Ścina
  gs-najem.pdf
(81.57 KB)

Zarządzenie Nr G/257/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 24
września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem - lokalu użytkowego przy ul.
Jana Pawła II nr 17/4
  lokal do najmu Jana Pawła.pdf
(83.33 KB)

Zarządzenie Nr G/236/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 1
września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy
Różanej Nr 14/5 w Ścinawie.
  Rozana-14-5.pdf
(65.32 KB)

Zarządzenie Nr /215/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 sierpnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-215-15.pdf
(79.4 KB)

Zarządzenie Nr G/213/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 sierpnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
nr geodezyjnym 294/8 obr. Chełmek Wołowski gmina Ścinawa
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-213-15.pdf
(67.36 KB)

Zarządzenie Nr G/214/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 sierpnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
nr geodezyjnym 201/15 (część) obr. 2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-214-15.pdf
(75.99 KB)

Zarządzenie Nr G/208/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 10
sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy
Plac Zjednoczenia 8/2 w Ścinawie.
  wykaz-Plac-Zjednoczenia-8m2.pdf
(84.64 KB)

Zarządzenie Nr G/202/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 7
sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 557/8 i 558/6 w obrębie 2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz_557-10_558-7_obr.2_miasta_Scinawy.pdf
(55.22 KB)

Zarządzenie Nr G/204/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 7
sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami 433/3,
557/1, 432/10 i 432/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz_433-3_557-1_432-10_432-13_obr.2_aktualny.pdf
(69.13 KB)

Zarządzenie Nr G/201/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 7
sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami 557/10 i
558/7 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do
sprzedaży.
  wykaz_557-10_558-7_obr.2_miasta_Scinawy.pdf
(55.22 KB)

Zarządzenie Nr G/203/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 7
sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami 433/15 i
432/20 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do
sprzedaży.
  wykaz_433-15_432-20_obr.2_miasta_Scinawy.pdf
(54.98 KB)

Zarządzenie Nr G/200/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 558/1, 558/4, 557/3, 557/5 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do s
  wykaz_558-1_558-4_557-3557-5_obr.2.pdf
(55.06 KB)

Zarządzenie Nr G/185/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 144/22 w obr.1 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz-działka-144-22.pdf
(69.87 KB)

Zarządzenie Nr G/183/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu zespołu pomieszczeń
Nr
3 położonych w budynku Nr 29 w obr. Przychowa, przezn
aczonych do sprzedaży.
  wykaz-przychowa-29-3.pdf
(65.56 KB)

Zarządzenie Nr G/177/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z
dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu
użytkowego ( garażu) w obr. Przychowa Nr 29/1A,
przeznaczonego do sprzedaży.
  wykaz-przychowa-29-1A.pdf
(78.32 KB)

Zarządzenie Nr G/174/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 144/18 w obr.1 miasta Ścinawy.
  wykaz działka 144-18 obr.1 8.07.2015r..pdf
(105.54 KB)

Zarządzenie Nr G/172/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow.0,
0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 433/14 i 432/19 w obrębie 2 miasta Ścinawy.
  wykaz 433-14, 432-19 obr.2 miasta Ścinawy.pdf
(88.24 KB)

Zarządzenie Nr G/170/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow.0,
0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 433/13, 433/4, 432/11, 432/18 w obrębie 2 miasta
Ścinawy.
  wykaz 433-13, 433-4, 432-18, 432-11 obr.2 miasta Ścinawy.pdf
(86.85 KB)

Zarządzenie Nr G/164/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy
Lipowej 10/6 w Ścinawie.
  Zarzadzenie Nr G-164-2015 Burmistrza Ścinaw z dnia 1 lipca 2015
r..pdf
(65.44 KB)

Zarządzenie nr G-165-15 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-165-15 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
(73.63 KB)

Zarządzenie nr G-161-15 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznavczonej do oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-161-15 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznavczonej do oddania w dzierżawę.pdf
(67.12 KB)

Zarządzenie nr G-160-15 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżwę.pdf
  Zarządzenie nr G-160-15 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżwę.pdf
(74.08 KB)

Zarządzenie Nr G/157/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w skład
której wchodzą działki oznaczone numerami 481/7 i 482/8 w
obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr G-157-2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lipca
2015 r..pdf
(63.79 KB)

Zarządzenie nr G-159-15 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lipca 2015
r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-159-15 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lipca 2015
r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.pdf
(74.48 KB)

Zarządzenie Nr G/133/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 czerwca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-133-15.pdf
(73.94 KB)

Zarządzenie Nr G/132/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-132-2015.pdf
(73.82 KB)

Zarządzenie Nr G/131/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-131-2015.pdf
(74.6 KB)

Zarządzenie Nr G/126/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-126-15.pdf
(76.27 KB)

Zarządzenie Nr G/125/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-125-15.pdf
(72.87 KB)

Zarządzenie Nr G/124/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-124-15.pdf
(75.69 KB)

Zarządzenie Nr G/121/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 maja
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-121-15.pdf
(65.28 KB)

Zarządzenie Nr G/128/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 maja
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 144/19 w obr.1 miasta Ścinawy.
  wykaz_144-19.pdf
(103.34 KB)

Zarządzenie Nr G/117/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 maja
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 144/22 w obr.1 miasta Ścinawy.
  wykaz_144-22.pdf
(102.73 KB)

Zarządzenie Nr G/103/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 28
kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  wykaz-430-27.pdf
(59.13 KB)

Zarządzenie Nr G/89/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 171/17 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  G-89-15.pdf
(112.79 KB)

Zarządzenie Nr G/83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z
dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu
użytkowego ( garażu) przy ulicy Mickiewicza 34A/1 w Ścinawie,
przeznaczonego do sprzedaży.
  G-83-15.pdf
(77.83 KB)

Zarządzenie Nr G/81/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 13
kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej nr geod. 430/29 w Obr. 2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  G-81-15.pdf
(77.96 KB)

Zarządzenie Nr G/78/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 kwietnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-78-15.pdf
(73.35 KB)

Zarządzenie Nr G/78/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 kwietnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-79-15.pdf
(73.66 KB)

Zarządzenie Nr G/75/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 kwietnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-75-15.pdf
(70.17 KB)

Zarządzenie Nr G/76/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 kwietnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-76-15.pdf
(74.38 KB)

Zarządzenie Nr G/73/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 kwietnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-73-15.pdf
(73.35 KB)

Zarządzenie Nr G/74/15 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 kwietnia
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-74-15.pdf
(73.71 KB)

Zarządzenie Nr G/63/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy
Orlej 6/3 w Ścinawie.
  g-63-2015.pdf
(86.81 KB)

Zarządzenie Nr G/ 42 /2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 24
lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 171/10 i 171/13 w obr.2 miasta Ścinawy.
  171-10_i_171-13.pdf
(115.87 KB)

Zarządzenie Nr G/ 43 /2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 24
lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 171/8 i 171/9 w obr.2 miasta Ścinawy.
  171-8_i_171-9.pdf
(116.7 KB)

Zarządzenie Nr G/41/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lutego
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem geodezyjnym 481/9 w obrębie 2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  481-9.pdf
(72.44 KB)

Zarządzenie Nr G/35/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 lutego
2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy
Różanej 8/1 w Ścinawie.
  zarządzenie i wykaz Różana 8-1.pdf
(80.39 KB)

Zarządzenie Nr G/26/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 22
stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi
481/14 i 481/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do
sprzedaży.
  wykaz 481-14 i 481-15 obr.2 miasta scinawy.pdf
(108.13 KB)

Zarządzenie Nr G/24/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21
stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 376-16 obr.2.pdf
(91.82 KB)

Zarządzenie Nr G/23/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21
stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 376-15 obr.2.pdf
(91.82 KB)

Zarządzenie Nr G/ 22/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21
stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 376-14 obr.2.pdf
(82.16 KB)

Zarządzenie Nr G/21/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21
stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 376/13 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 376-13 obr.2.pdf
(82.18 KB)

Zarządzenie Nr G/14/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 19
stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki nr 342/34 i 342/35 w obrębie 2
miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 342-34 i 342-35 obr.2.pdf
(165.52 KB)

Zarządzenie nr G-10-15 z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-10-15 z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
(137.38 KB)

Zarządzenie nr G-9-15 z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-9-15 z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
(180.07 KB)

Zarządzenie nr G-8-15 z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-8-15 z dnia 15 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
(184.28 KB)

Zarządzenie nr G-4-15 z dnia 7 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
  Zarządzenie nr G-4-15 z dnia 7 stycznia w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.pdf
(181.72 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
30.12.2015 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)