Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu: Podatki
Data publikacji: 18.07.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

  

Załączniki

Karta usług: zaświadczenie w sprawach podatkowych + wniosek
  KARTA usługi zaświadczenia w sprawach podatkowych.pdf
(49.11 KB)

KARTA usługi deklaracje w sprawach podatkowych
  KARTA usługi deklaracje w sprawach podatkowych.pdf
(408.65 KB)

KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych
i lasach
  KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych
i lasach.pdf
(242.62 KB)

umorzenie zaległości podatkowych
  Karta Usługi- umorzenie zaległości podatkowych .pdf
(57.05 KB)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  Karta Usługi -zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzajace stan zaległości.pdf
(48.25 KB)

odroczenie terminów płatności
  Karta Usługi-odroczenie terminów płatności i rozłożenia na
raty zobowiązań podatkowych.pdf
(59.2 KB)

zwrot podatku akcyzowego
  KARTA usługi zwrot podatku akcyzowego.pdf
(467.12 KB)

zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich
  KARTA usługi zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zniszczenia
upraw wskutek robót drenarskich - Kopia.pdf
(40.06 KB)

zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych
  KARTA usługi zwolnienie z tytułu nabycia gruntów .pdf
(48.53 KB)

Zaprzestanie produkcji rolnej
  KARTA usługi zaprzestanie produkcji rolnej.pdf
(68.81 KB)

ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski
  KARTA usługi ulga z tytułu klęski żywiołowej.pdf
(48.07 KB)

Udzielenie ulgi inwestycyjnej
  KARTA usługi ulga inwestycyjna .pdf
(48.85 KB)

Interpretacja prawa podatkowego
  KARTA usługi indywidualna interpretacja przepisów prawa
podatkowego.pdf
(51.95 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
23.07.2020 Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego ogrodów
działkowych

(Grażyna Duszak)