Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Ogłoszenia Burmistrza Ścinawy
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie Burmistrz Ścinawy informuje, że zamierza w miesiącu kwietniu bieżącego roku przygotować dokumentację do przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ścinawa.
Data publikacji: 05.03.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Ogłoszenie Burmistrz Ścinawy informuje, że zamierza w miesiącu kwietniu bieżącego roku przygotować dokumentację do przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ścinawa. 

Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia swoich działek w celu zabudowy mieszkaniowej, usługowej itp. winni złożyć wnioski na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2014 r. w biurze podawczym lub sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa dostępny jest na stronie internetowej http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/ jak również w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa w pokoju 20 , I piętro. 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 28 marca 2014r. Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą rozpatrywane, z uwagi na konieczność przystąpienia do procedury planistycznej.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
05.03.2014 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)