Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2014
Data publikacji: 03.02.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


  

Załączniki

Zarządzenie Nr G/221/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 85 w obr. 4
Miasta Ścinawa przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  G-221-14.tif
(147.89 KB)

Zarządzenie Nr G/220/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 w obr. 4
Miasta Ścinawa przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  G-220-14.tif
(147.09 KB)

Zarządzenie Nr G/219/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 324/2 w obr. 2
Miasta Ścinawa przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  G-219-14.tif
(182.76 KB)

Zarządzenie Nr G/218/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 208/5 (część)
w obr. 2 miasta Ścinawa przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  G-218-14.tif
(149.06 KB)

Zarządzenie Nr G/217/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/4 w obr.
Ręszów przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  G-217-14.tif
(179.22 KB)

Zarządzenie Nr G/102/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 491/13 w obr.2
miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  Wykaz-491-13.pdf
(83.7 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy
Rynek 15/12 w Ścinawie.
  15-12.pdf
(95.68 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/7 w obr.2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży
  G-66-2014.pdf
(122.17 KB)

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w
nieodpłatne użytkowanie oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne
użytkowanie na rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie.
  G-58-2014.pdf
(77.62 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 360/15 obręb 2 miasta Ścinawy,
przeznaczoną do oddania w dzierżawę.
  G-49-14.pdf
(65.75 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/8 w obr.2 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz_dzialka_102-8.pdf
(118.34 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/15 w obr.2 miasta Ścinawy
  G-39-2014.pdf
(120.97 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/14 w obr.2 miasta Ścinawy.
  G-37-2014.pdf
(120.88 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 264/4 w obr.2 miasta Ścinawy.
  G-35-2014.pdf
(85.25 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej numerem
geodezyjnym 102/7(część) obr. 2 miasta Ścinawy.
  G-29-2014.pdf
(66.94 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej numerem
geodezyjnym 104/4 położonej w obrębie Dłużyce gmina
Ścinawa.
  G-28-2014.pdf
(83.66 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 261/2 w obr.2 miasta Ścinawy
  261-2-scinawa.pdf
(84.25 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/10 w obr.2 miasta Ścinawy.
  116-10-scinawa.pdf
(122.85 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej numerem
geodezyjnym 272/1 obr. Przychowa.
  G-20-2014.pdf
(62.07 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczoną numerem
342/19
  G-19-2014.pdf
(78.78 KB)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonych numerami 104
i 105 obr. 4
  G-18-2014.pdf
(70.55 KB)

zarządzenie i wykaz 144/14 I 144/24
  ogrodek_przydomowy_144-16.pdf
(71.04 KB)

zarządzenie i wykaz 376/9
  ogrodek_przydomowy.pdf
(71 KB)

zarządzenie i wykaz Kołomłyńska 7-1
  zarządzenie i wykaz Kołomłyńska 7-1.pdf
(77.77 KB)

zarządzenie i wykaz Grunwaldzka 8-2
  zarządzenie i wykaz Grunwaldzka 8-2.pdf
(81.6 KB)

zarządzenie i wykaz Batorego 22-3
  zarządzenie i wykaz Batorego 22-3.pdf
(81.51 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
18.12.2014 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)