Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) od początku kadencji - rok 2000
Data publikacji: 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr G/1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/2/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/3/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenia Nr G/4/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Nr G/5/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/8/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności dot. wiat przystankowych.

Zarządzenie Nr G/9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/10/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/11/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów księgowych oraz pism informacyjnych.

Zarządzenie Nr G/12/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń dot. bonów paliwowych.

Zarządzenie Nr G/13/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27 listopada 2002r.w sprawie zmian w budżecie. 

Zarządzenie Nr G/15/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 grudnia 2002r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/16/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 grudnia 2002r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 grudnia 2002r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/18/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11 grudnia 2002r.w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/19/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/20/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 listopada2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/21/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 grudnia 2002r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/22/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie ustalenia stawek opłat miesięcznych za korzystanie z przystanków.

Zarządzenie Nr G/23/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/24/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/25/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/26/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/27/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/28/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/29/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/30/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/31/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/32/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/33/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/34/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18  grudnia 2002r w sprawie zmian w budżecie (oraz uzasadnienie).

Zarządzenie Nr G/35/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w oględzinach wykonanych robót.

Zarządzenie Nr G/3/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w oględzinach wykonanych robót.

Zarządzenie Nr G/37/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/38/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/39/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia ostatecznej liczby osób, z którymi należy zawrzeć umowę najmu.

Zarządzenie Nr G/40/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2002r.(oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/41/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie określenia regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej (oraz załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr G/42/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/42/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie nr G/44/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza.

Zarządzenie Nr G/44/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 8 stycznia 2003r w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza.

Zarządzenie Nr G/45/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 stycznia 2002r w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie Nr G/46/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 stycznia 2003r w sprawie powołania komisji przetargowej.(załącznik nr 1)

Zarządzenie Nr G/47/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 stycznia 2003r w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/48/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/50/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/51/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2003r. przyjętego Uchwałą Nr 50/991/2002 Zarządu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15 listopada 2002r. (oraz uzasadnienie).

Zarządzenie Nr G/52/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 stycznia 2003r w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzialezamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji najkorzystniejszejoferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o ocenę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy reluizacji zadania polegającego na budowie kotłowni na biomasę dla szkoły podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Burmistrza Nr 52/2003 z dnia 17 stycznia 2003r. sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzialezamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o ocenę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec (oraz załącznik nr 1).

Wniosek ZGK o udzielenie pełnomocnictwa do uzgadniania spraw i dokumentacji  związanych z modernizacją sieci i przyłączy wodociągowych w Grzybowie Gmina Ścinawa  wraz z pozwoleniem na budowę.

Zarządzenie Nr G/53/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17 stycznia 2003r zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania  dokumentów księgowych oraz pism informacyjnych.

Zarządzenie Nr G/54/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/55/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 stycznia 2003r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003. (załącznik nr1 i 2)

Zarządzenie Nr G/56/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 stycznia 2003r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/57/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 stycznia 2003r w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc luty 2003.

Zarządzenie Nr G/58/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 stycznia 2003r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny  złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/59/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 stycznia 2003r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/60/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 stycznia 2003  w sprawie przyłączenia lokalu Nr 5 przy ulicy Batorego 22 w Ścinawie do lokalu Nr 4  położonego przy ulicy Batorego 22 w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/61/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas remontu.

Zarządzenie Nr G/62/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie Nr G/63/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały.

Zarządzenie Nr G/64/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia przetargu.

Zarządzenie Nr G/65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w podróży służbowej.

Zarządzenie Nr G/66/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim remoncie  przeprowadzonym staraniem i na koszt przyszłego najemcy.

Zarządzenie Nr G/67/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/68/2003 burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji imprezy plenerowej „Flis Odrzański 2003”.

Zarządzenie Nr G/69/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Programowej działającej przy Ścinawskim Ośrodku Kultury.

Zarządzenie Nr G/70/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu.

Zarządzenie Nr G/71/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu.

Zarządzenie Nr G/72/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/73/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie(oraz uzasadnienie).

Zarządzenie G/74/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa  na miesiąc marzec 2003r.(oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/75/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/76/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik do uchwały)

Zarządzenie Nr G/77/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik do uchwały).

Zarządzenie Nr G/79/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Zarządzenie Nr G/80/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r.w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/81/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2003r.

Zarządzenie Nr 82/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r.w sprawie nieuwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Klasztornej w Ścinawie.(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r. w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Klasztornej w Ścinawie.(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/84/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/85/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/86/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/87/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/88/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/89/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/90/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/91/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/92/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/93/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 marca 2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/94/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr 94/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udziale zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci  spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych oraz regulację poboczy dróg gminnych” (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/95/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/96/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/97/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/98/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 marca 2003r. w sprawie niewykonania pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/99/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/100/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/101/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie).

Zarządzenie Nr G/102/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2002r.

Zarządzenie Nr G/103/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawana miesiąc kwiecień 2003r (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/104/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie odwołania redaktora naczelnego.

Zarządzenie Nr G/105/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26 marca 2003r.w sprawie powołania redaktora naczelnego.

Zarządzenie Nr G/106/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu  prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/107/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/108/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/109/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/110/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa (oraz załącznik nr 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/111/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/112/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/113/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2 kwietnia 2003r. sprawie powołania Komisji Przetargowej (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/114/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 kwietnia 2003r. sprawie odwołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/115/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 kwietnia 2003r. sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury uproszczonej na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Dębiec, Gmina Ścinawa.(oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/116/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 kwietnia 2003r. sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/117/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r. sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/118/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Sekretarza Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/119/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/120/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/121/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 9 kwietnia 2003r.sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na wykonanie kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie (oraz załączniki 1 i 2)

Zarządzenie Nr G/122/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/123/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/124/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania wstępnych czynności zmierzających do oceny cząstkowej pracy Pani Elżbiety Abramowicz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/126/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia 2003r.sprawie powołania komisji doraźnej do podziału środków przeznaczonych na  wspieranie inicjatyw rad sołeckich i zarządów osiedli (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/127/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 kwietnia  2003r.sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim remoncie przeprowadzonym staraniem i na koszt przyszłego najemcy.

Zarządzenie Nr G/128/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/129/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/130/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/131/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie stawki czynszu najmu komórek.

Zarządzenie Nr G/132/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie czynszu za wynajem na okres 3 lat garaży położonych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/133/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia  2003r.sprawiewydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/134/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/135/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/136/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/137/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/138/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/139/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/140/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/141/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/142/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/143/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/144/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/145/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 kwietnia 2003r. uchylające Zarządzenie Nr G/130/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/146/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 kwietnia 2003r. uchylające Zarządzenie Nr G/131/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie stawki czynszu najmu komórek.

Zarządzenie Nr G/147/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 kwietnia 2003r. uchylające Zarządzenie Nr G/130/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie stawek czynszu za wynajem na okres 3 lat garaży położonych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/148/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia 2003r.sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę.(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/149/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia 2003r.sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę.(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/150/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia 2003r.sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/151/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 kwietnia 2003r.sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/152/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 kwietnia 2003r.sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/153/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 kwietnia 2003r.sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/154/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30 kwietnia 2003r.sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie)

Zarządzenie Nr G/155/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30 kwietnia 2003r.sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc maj 2003r. (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/156/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/157/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/158/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/159/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 5 maja 2003 w sprawie nie wykonania pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/160/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 6 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie.

Zarządzenie Nr G/161/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/162/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/163/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/164/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/165/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/166/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie utworzenia i ustalenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz określenia regulaminu prac zespołu (oraz załącznik nr 1 i 2).

Zarządzenie Nr G/167/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/168/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/169/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/170/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/171/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/172/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/173/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/174/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/175/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16 maja 2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Inwentaryzacja lokali bez ich wyceny oraz sporządzanie operatów szacunkowych wycen wartości nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) w okresie od dnia 30 czerwca 2003r. do dnia 31 grudnia 2005r.” (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/176/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/177/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/178/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/179/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/180/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/181/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/182/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/183/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/184/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/185/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/186/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/187/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/188/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/189/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/190/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21 maja 2003 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/191/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22 maja 2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „Remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś”.

Zarządzenie Nr G/192/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 maja 2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/193/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 maja 2003 w sprawie zmiany i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/194/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 maja 2003 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc czerwiec 2003r (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/195/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 7 maja 2003w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę używanego samochodu do wywozu odpadów stałych z bębnem obrotowym”. (oraz załącznik nr 1).

Zarządzenie Nr G/196/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie zaciągnięcia krótko terminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie niedoboru budżetu Gminy Ścinawa w 2003 roku.

Zarządzenie Nr G/197/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca  2003 w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/198/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/199/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy

Zarządzenie Nr G/200/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/201/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 6 czerwca 2003 w sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie).

Zarządzenie Nr G/202/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11 czerwca  2003 w sprawie zmiany i zmian w budżecie (oraz uzasadnienie)

Zarządzenie Nr G/203/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie zmian w budżecie (oraz uzasadnienie)

Zarządzenie Nr G/204/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/205/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/206/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/207/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie zmiany i zmian w budżecie(oraz załącznik).

Zarządzenie Nr G/208/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc lipiec 2003r.(oraz załącznik)

Zarządzenie Nr G/209/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Kościelnej 9 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/210/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/211/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania plany operacyjnego ochrony przed powodzią.

Zarządzenie Nr G/212/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2003r. w sprawie wyznaczenia pracowników związanych z udostępnieniem informacji publicznych i prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr G/213/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/214/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02..07.2003r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/215/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04..07.2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/216/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03..07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/217/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03..07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/218/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03..07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/219/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Zarządzenie Nr G/220/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości.

Zarządzenie Nr G/221/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie zmiany lokalu.

Zarządzenie Nr G/222/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/223/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/224/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09..07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/225/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr G/226/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09..07.2003r. w sprawiepowołania komisji Przetargowej: „Remont dachu budynku Remizy Strażackiej w Ścinawie”.

Zarządzenie Nr G/227/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16..07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr G/228/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16..07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/229/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16..07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/230/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16..07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/231/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17..07.2003r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/232/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17..07.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/233/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17..07.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/234/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17..07.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/235/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21..07.2003r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr G/236/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24..07.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/237/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24..07.2003r. w sprawie powołani Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr G/238/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24..07.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/239/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24..07.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr G/240/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28..07.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, oraz ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/241/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30..07.2003r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/242/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.07.2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za miesiąc sierpień 2003r.

Zarządzenie Nr G/243/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2003r. w sprawie przetargu na remont nawierzchni drogi miejscowości Wielowieś.

Zarządzenie Nr G/244/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.08.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/245/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.08.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/246/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Ścinawie".

Zarządzenie Nr G/247/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne (łazienkę).

Zarządzenie Nr G/248/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/249/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/250/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zmiany budżetu i zmian z budżecie.

Zarządzenie Nr G/251/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie informacji z wykonywania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003r.

Zarządzenie Nr G/252/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc wrzesień 2003r.

Zarządzenie Nr G/253/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/254/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/255/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.08.2003r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/256/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/257/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/258/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/259/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/260/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.09.2003r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. ,,Kotłownia na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie".

Zarządzenie Nr G/261/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/262/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/263/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/264/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.09.2003r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/265/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.09.2003r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. ,,Kotłownia na biomasę dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie".

Zarządzenie Nr G/266/03 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.09.2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
07.07.2009 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)