Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat FP
Tytuł dokumentu: Referat FP
Data publikacji: 21.05.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Referat Podatków i Opłat

WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU

 


Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Kierownik Referatu
76 740 02 38
pok. 1
parter

Pracownik ds. wymiaru podatku rolnego
76 740 02 40
pok. 1
parter

Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
76740 02 39
pok. 1
parter

Pracownik ds. księgowości
76 740 02 42
pok. 4
parter

Pracownik ds. opłat
76
740 02 41
pok. 4
parter


WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT


 Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat należą sprawy:

 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji podatników,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie rachunkowości podatkowych należności budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji i windykacji należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsz dzierżawny,
 • prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ulg, zwolnień i umorzeń w zakresie należności podatkowych gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczeń i poświadczeń na podstawie danych zawartych   w prowadzonych ewidencjach,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie inkasa
 • sporządzanie list wypłat diet sołtysom,
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie porównywania zapisów ze stanem faktycznym
 • w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, w szczególności: przeznaczenia posiadanych gruntów, budynków i budowli,prowadzenie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat.

  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020 Edycja dokumentu (Marzena Musiał)