Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie w sprawie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 343/190 położonej w Chełmku Wołowskim, gmina Ścinawa
Data publikacji: 12.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Burmistrz Ścinawy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 09.10.2012 r., na wniosek Pana Sebastiana Węclewskiego – (Pracownia Analiz Środowiskowych Szymańczyk i Węclewski sp.j. zs. w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 22a/2), działającego z upoważnienia Pani Krystyny Maleńczuk, Tymowa 3a, 59-330 Ścinawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 343/190 położonej w Chełmku Wołowskim, gmina Ścinawa. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa pokój nr 24 w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 76 841 26 00, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 23.10.2012r.). Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Chełmek Wołowski.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
12.10.2012 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)