Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2004
Data publikacji: 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenia Nr G/1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 stycznia 2004 r.w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenia Nr G/2/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 stycznia 2004 r.w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Ścinawa - zarządzenie utraciło moc w związku z wprowadzeniem w życie uchwały Nr XLIX/303/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24.11.2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy de minimis.

Zarządzenia Nr G/3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14 stycznia 2004 r.w sprawie programu pomocy horyzontalnej dla przedsiebiorców inwestujących na terenie gminy Ścinawa - zarządzenie utraciło moc w związku z wprowadzeniem w życie uchwały Nr XLIX/303/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24.11.2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy de minimis.

Zarządzenia Nr G/4/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15 stycznia 2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/5/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15 stycznia 2004 r.w sprawie zakupu przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Ścinawa biletów miesięcznych dla uczniów w celu dowozu do szkół gminnych publicznymi środkami autobusowego transportu zbiorowego.

Zarządzenia Nr G/6/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenia Nr G/7/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokali.

Zarządzenia Nr G/8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenia Nr G/9/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc luty 2004 r. wraz z załącznikiem.

Zarządzenia Nr G/10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/11/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.02. 2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/12/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.02. 2004 r.w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.

Zarządzenia Nr G/13a/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenia Nr G/14/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.

Zarządzenia Nr G/14a/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie stawki czynszu najmu komórek.

Zarządzenia Nr G/15/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/15a/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie stawek czynszu za wynajem na okres 3 lat garaży położonych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/16/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.02. 2004 r.w sprawie ustalenia odpłatności za rozpowszechnianie / udostępnianie urzędowego formularza wniosków o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zarządzenia Nr G/17/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa, Gmina Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Sekretarza  Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa, Gmina Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa, Gmina Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/20/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa, Gmina Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/21/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa, Gmina Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Przewodniczącego  Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - etap I i II.

Zarządzenia Nr G/23/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Sekretarza  Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - etap I i II.

Zarządzenia Nr G/24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - etap I i II.

Zarządzenia Nr G/25/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - etap I i II.

Zarządzenia Nr G/26/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie powołania Członka  Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - etap I i II.

Zarządzenia Nr G/27/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenia Nr G/28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenia Nr G/29/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.02. 2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc marzec 2004 r wraz z  załącznikiem.

Zarządzenia Nr G/30/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02. 2004 r.w sprawie odwołania redaktora naczelnego.

Zarządzenia Nr G/31/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02. 2004 r.w sprawie powołania redaktora naczelnego.

Zarządzenia Nr G/32/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02. 2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/33/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02. 2004 r.w sprawie przystąpienia do opracowania " Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Ścinawa".

Zarządzenia Nr G/34/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.03. 2004 r.w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenia Nr G/35/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/37/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/38/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/39/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/40/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/41/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/42/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenia Nr G/43/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenia Nr G/44/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.03. 2004 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Zarządzenia Nr G/45/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/46/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/47/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/48/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/49/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/50/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/51/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/52/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/53/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/54/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/55/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/56/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/57/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/58/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/59/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.03. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/60/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.03. 2004 r.w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa .

Zarządzenia Nr G/61/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.03. 2004 r.w sprawie powołania Sekretarza Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa .

Zarządzenia Nr G/62/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.03. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa .

Zarządzenia Nr G/63/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.03. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa .

Zarządzenia Nr G/64/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.03. 2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa .

Zarządzenia Nr G/65/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.03. 2004 r.w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenia Nr G/66/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03. 2004 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok.

Zarządzenia Nr G/67/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03. 2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc kwiecień 2004 r wraz z załącznikiem.

Zarządzenia Nr G/68/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03. 2004 r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2004 r wraz z  załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.

Zarządzenia Nr G/69/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03. 2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/70/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04. 2004 r.w sprawie wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenia Nr G/71/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.04. 2004 r.w sprawie zawarcia umowy o przeniesienie praw majatkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Zarządzenia Nr G/72/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.04. 2004 r.w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenia Nr G/73/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.04. 2004 r.w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenia Nr G/74/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.04. 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/75/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.04. 2004 r.w sprawie powołania zespołu ds. organizacji imprezy plenerowej " Flis Odrzański 2004".

Zarządzenia Nr G/76/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.04. 2004 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Zarządzenia Nr G/77/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.04. 2004 r.w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenia Nr G/78/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04. 2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/79/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04. 2004 r.w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/80/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04. 2004 r.w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/81/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04. 2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie (  uzasadnienie).

Zarządzenia Nr G/82/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04. 2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc maj 2004 r (załącznik nr 1 ).

Zarządzenia Nr G/83/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.05. 2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/84/04 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.05.2004 r. w sprawie  uchylenia zarządzenia zatwierdzającego zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenia Nr G/85a/2004  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.05.2004 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/85/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.05.2004 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004 r.

Zarządzenia Nr G/86/2004  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.05.2004 r.w sprawie zamiany.

Zarządzenia Nr G/87/2004  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.05.2004r. w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenia Nr G/88/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.05.2004 r.zmieniające zarządzenia w sprawie powołania komisji.

Zarządzenia Nr G/89/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenia Nr G/90/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/91/04 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/93/04 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.05.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr G/94/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.05.2004 w sprawie zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/95/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.05.2004 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr G/96/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.05.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/97/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.05.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/98/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.05.2004 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydaatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc czerwiec 2004 r (  załącznik nr 1- dokument Excel ).

Zarządzenie Nr G/99/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.05.2004 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/100/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.05.2004 w sprawie zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/101/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.05.2004 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2004 r.(  załącznik nr 1 i  załącznik nr 2 )

Zarządzenie Nr G/102/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.06.2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenia Nr G/103/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/104/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2004 r.w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa (Instrukcja dla Przewodniczącego Komisji Przetargowej i załącznik nr 6).

Zarządzenia Nr G/105/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2004 r.w sprawie powołania Sekretarza Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa (Instrukcja dla Sekretarza Komisji Przetargowej i załącznik nr 6).     

Zarządzenia Nr G/106/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa (Instrukcja dla Członka Komisji Przetargowej i załącznik nr 6).  

Zarządzenia Nr G/107/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa (Instrukcja dla Członka Komisji Przetargowej i załącznik nr 6).   

Zarządzenia Nr G/108/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.06.2004 r.w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego międzynarodowego na wdrożenie programu gospodarki odpadami w Gminie Ścinawa (Instrukcja dla Członka Komisji Przetargowej i załącznik nr 6).    

Zarządzenia Nr G/109/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.06.2004 r.w sprawie uzupełnienia składu komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 11 lipca 2004 r.

Zarządzenia Nr G/110/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.06.2004 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik).

Zarządzenia Nr G/111/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/112/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc lipiec 2004 r.(załącznik nr 1).

Zarządzenia Nr G/113/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2004 r.w sprawie zamiany.

Zarządzenia Nr G/114/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.06. 2004 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie" (załącznik nr 1).

Zarządzenia Nr G/115/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.06.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/116/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.07.2004 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenia Nr G/117/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.07.2004 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenia Nr G/118/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.07.2004 r. zmieniające zarządzenie Nr G/110/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18  czerwca 2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia Nr G/119/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.07.2004 r. zmieniające zarządzenie Nr G/110/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18  czerwca 2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia Nr G/120/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.07.2004 r.w sprawie rozpatrzenia protestu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenia Nr G/121/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.07.2004 r.w sprawie rozpatrzenia protestu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenia Nr G/122/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.07.2004 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 563 223 PLN" (załącznik nr 1).

Zarządzenia Nr G/123/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.07.2004 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenia Nr G/124/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.07.2004 r.w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/125/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.07.2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.

Zarządzenia Nr G/126/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.07.2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/127/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.07.2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/128/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.07.2004 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenia Nr G/129/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.07.2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/130/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.07.2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc sierpień 2004 r. (załącznik nr 1).

Zarządzenia Nr G/131/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/132/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.08.2004 r.w sprawie zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/133/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.08.2004 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

Zarządzenia Nr G/134/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.08.2004 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

Zarządzenia Nr G/135/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.08.2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/136/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.08.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/137/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2004 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/138/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2004 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborwie.

Zarządzenia Nr G/139/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.08.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/140/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.08.2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/141/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2004 r.w sprawie wykonania budżetu mista i gminy za I półrocze 2004 r.

Zarządzenia Nr G/142/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc wrzesień 2004 r (załącznik nr 1).

Zarządzenia Nr G/143/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/144/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2004 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenia Nr G/145/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2004 r.w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenia Nr G/146/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.08.2004 r.w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/147/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2004 r.w sprawie zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/148/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc październik 2004r (załącznik).

Zarządzenia Nr G/149/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.09.2004 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3  w Ścinawie" (załącznik).

Zarządzenia Nr G/150/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.09.2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/151/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.09.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/152/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.10.2004 r.w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/153/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.10.2004 r.w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do otrzymywania i podpisywania faktur VAT.

Zarządzenia Nr G/154/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.10.2004 r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ścinawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenia Nr G/155/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/156/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2004 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (załącznik).

Zarządzenia Nr G/157/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.10.2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/158/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.10.2004 r.w sprawie zmian w budżecie oraz uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/159/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.10.2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa (załącznik).

Zarządzenia Nr G/160/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.10.2004 r.w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tymowa".

Zarządzenia Nr G/161/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.10.2004 r.w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonania czynności administracyjnych.

Zarządzenia Nr G/162/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.10.2004 r.w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności administracyjnych.

Zarządzenia Nr G/163/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.11.2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/164/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu doradczego do prowadzenia akcji zimowej w sezonie zimowym 2004/2005.

Zarządzenie Nr G/165/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałego środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/166/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Remont szkoły podstawowej w Zaborowie".

Zarządzenie Nr G/167/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Zakup gier i pomocy edukacyjnych dla klasy 0 w szkole podstawowej w Tymowej".

Zarządzenie Nr G/168/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/169/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11. 2004 r.w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do otrzymywania i podpisywania faktur VAT.

Zarządzenia Nr G/170/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.11. 2004 r.w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004.

Zarządzenia Nr G/171/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11.2004 r.w sprawie udzielnia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/172/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11. 2004 r.w sprawie udzielnia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/173/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11. 2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie + uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/174/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.11. 2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/175/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.11. 2004 r.w sprawie zmian w budżecie + uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/176/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.11. 2004 r.w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie + uzasadnienie.

Zarządzenia Nr G/177/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.11. 2004 r.w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc grudzień 2004 r. (załącznik).

Zarządzenia Nr G/178/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.11. 2004 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z realizacją projektu "INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM" DLA POWIATÓW I GMIN- pn." I ty możesz mieć swoją szansę".

Zarządzenia Nr G/179/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11. 2004 r.w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kotroli Ścinawskiego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/180/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11. 2004 r.w sprawie upoważnienia do wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

 Zarządzenia Nr G/181/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11. 2004 r.w sprawie upoważnienia do wydawanie decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenia Nr G/182/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2004 r.w sprawie przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/183/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie +  uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/184/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie- etap I i II".

Zarządzenie Nr G/185/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2004 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie- etap I".

Zarządzenie Nr G/186/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.12.2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz żądania oświadczeń o stanie majątkowym.

Zarządzenie Nr G/187/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.12.2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz żądania oświadczeń o stanie majątkowym.

Zarządzenie Nr G/188/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.12.2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz żądania oświadczeń o stanie majątkowym.

Zarządzenie Nr G/189/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Remont szkoły podstawowej w Zaborowie".

Zarządzenie Nr G/190/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.12.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/191/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie +  uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/192/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.12.2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/193/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie + uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/194/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.12.2004 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004.

Zarządzenie Nr G/195/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią. (Plan stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia nie może być udostępniony z uwagi na dane osobowe w nim zawarte).

Zarządzenie Nr G/196/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.12.2004 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/197/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2004 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób, z którymi należy zawrzeć umowy najmu.

Zarządzenie Nr G/198/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.12.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/199/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.12.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (załącznik).

Zarządzenie Nr G/200/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie +  uzasadnienie.

Zarządzenie Nr G/201/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc styczeń 2005r. (załącznik).

Zarządzenie Nr G/202/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat miesięcznych za korzystanie z przystanków.

Zarządzenie Nr G/203/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr G/204/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/205/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2004 r. w sprawie powołania Dyrektora Ścinawskiego Ośroka Kultury.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
07.07.2009 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)