Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Opinie RIO
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr II/59/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 14.02.2012 r.
Data publikacji: 23.02.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Uchwała nr II/59/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 lutego 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady  Miejskiej nr XXVIII/111/12 z 5 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa oraz w uchwale nr XXVIII/112/12 z 5 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok.
Załączniki

Opinia RIO -17-02-2012.pdf
  Opinia RIO -17-02-2012.pdf
(1.27 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
13.04.2012 Dodano załącznik "Opinia RIO -17-02-2012.pdf"
(Magdalena Ratajczak)