Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2005
Data publikacji: 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.



Zarządzenie Nr G/1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.01.2005 r. w sprawie zaopiniowania "Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Lubińskim".

Zarządzenie Nr G/2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.01.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr G/3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.01.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/4/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.01.2005 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/6/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc luty 2005r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/7/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.02.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.02.2005 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zarządzenie Nr G/9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.02.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.

Zarządzenie Nr G/10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie o ustaleniu cennika opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Ścinawie oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/11/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.02.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc marzec 2005 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/12/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Ścinawa oraz załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5.

Zarządzenie Nr G/13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ulicy Mickiewicza 10 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.03.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/15/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie o ustaleniu cennika opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Ścinawie oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/16/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/17/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/19/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/20/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/21/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.03.2005 r. w sprawie ogłoszenia satanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.03.2005 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa- lokalu zamiennego.

Zarządzenie Nr G/23/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.03.2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ulicy Zgody 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/24/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2005 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zarządzenie Nr G/25/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2005 r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004r.

Zarządzenie Nr G/27/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.03.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc kwiecień 2005r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/29/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/30/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/31/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/32/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/33/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/35/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.04.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/36/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/37/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/38/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/39/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/41/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/43/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/44/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/45/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/46/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/47/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/48/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/49/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/50/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.04.2005 r. w sprawie uchwalające Zarządzenie Nr G/24/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 2005r.  

Zarządzenie Nr G/51/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/52/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/53/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego termomodernizacyjnego w wysokości 563.201,00 zł z możliwością udzielenia premii termomodernizacyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć  termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 poz. 1121 z późniejszymi zmianami" oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/54/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia ... 04.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/55/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2005 r. w sprawie stawki czynszu najmu komórek.

Zarządzenie Nr G/56/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/57/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc maj 2005r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/58/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.04.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/59/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.05.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/60/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.05.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/61/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.05.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/62/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.05.2005 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zarządzenie Nr G/63/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2005 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/64/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/65/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/66/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/67/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.05.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.

Zarządzenie Nr G/68/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.05.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.

Zarządzenie Nr G/69/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/70/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.05.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc czerwiec 2005r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/71/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.06.2005 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr G/64/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18 maja 2005r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczacych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/72/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.06.2005 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/73/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.06.2005 r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/74/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.06.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/75/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.06.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomosci w użyczenie

Zarządzenie Nr G/76/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.06.2005 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/77/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.06.2005 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.06.2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/79/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.06.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 346 250 zł" oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/80/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.06.2005 r. w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych do wynajmowania jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr G/81/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/82/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.06.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc lipiec 2005r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/83/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.07.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  

Zarządzenie Nr G/84/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.07.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/85/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/86/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.07.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/87/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie- Etap III". 

Zarządzenie Nr G/88/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/89/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/90/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/91/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/92/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/93/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/94/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/95/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zmiany czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/97/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.07.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/98/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.07.2005 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/99/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.07.2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej oraz do dokonywania czynności w imieniu burmistrza w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr G/100/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.07.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/101/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.07.2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ulicy Batorego 12 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/102/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.07.2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Nr 6 przy ulicy Różanej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/103/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.07.2005 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Ścinawie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w  Ścinawie w okręgu wyborczym Nr 4 + załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/104/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.07.2005 r. w sprawie pełnomocnictwa do zawierania umów i podpisywania faktur VAT z wykonawcą w ramach zadania "Modernizacja SP Nr 3 w Ścinawie- wymiana posadzki".

Zarządzenie Nr G/105/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.07.2005 r. w sprawie zmieniające Uchwałę Nr 52/741/2001 Zarządu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie cen za usługi komunalne dotyczące oczyszczania miasta i gminy, zmienioną zarządzeniem Nr G/94/04 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19 maja 2004r.

Zarządzenie Nr G/106/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.07.2005 r. w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Ścinawie. 

Zarządzenie Nr G/107/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2005 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/108/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc sierpień 2005 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/109/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.07.2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej oraz dokonywania czynności w imieniu burmistrza w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr G/110/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/111/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/112/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.08.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/113/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.08.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/114/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.08.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/115/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/116/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.08.2005 r. w sprawie zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 346 250 zł".

Zarządzenie Nr G/117/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.08.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonania czynności urzędowych.

Zarządzenie Nr G/118/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/119/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/120/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/121/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr G/122/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/123/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/124/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/125/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/126/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.08.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/127/2005Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.08.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IX/2005 oraz załącznik.

Zarządzenie G/128/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2005 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2005r.

Zarządzenie Nr G/129/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie.

Zarządzenie Nr G/130/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/131/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/132/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/133/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/134/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/135/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/136/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.09.2005 r. w sprawie zawarcia umowy lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/137/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.09.2005 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/138/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.09.2005 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/139/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.09.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu.

Zarządzenie Nr G/140/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.09.2005 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/141/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.09.2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/142/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.09.2005 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr G/143/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/144/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczuch do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/145/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.09.2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr G/146/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.09.2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr G/147/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.09.2005 r. zmieniające Zarządzenia Nr G/5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr G/148/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.09.2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 11 przy ulicy Świerczewskiego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/149/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu na cele mieszkalne.

Zarządzenie Nr G/150/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/151/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/152/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/153/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/154/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/155/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/156/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/157/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/159/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/160/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/161/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/162/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/163/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/164/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/165/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/166/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/167/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/168/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.09.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc wrzesień 2005r oraz załącznik.

 Zarządzenie Nr G/169/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.09. 2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

 Zarządzenie Nr G/170/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.10. 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane oraz powołanie Komisji Konkursowej oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zarządzenie Nr G/171/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.10. 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane oraz powołanie Komisji Konkursowej oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Zarządzenie Nr G/172/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/173/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/174/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/175/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/176/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10. 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/177/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.10. 2005r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/178/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.10. 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/179/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.10. 2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/180/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.10. 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/181/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.10. 2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/182/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.10. 2005r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majatkowych.

Zarządzenie Nr G/183/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10. 2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/184/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10. 2005r. w sprawie wytażenia zgody na nabycie.

Zarządzenie Nr G/185/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10. 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/186/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10. 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/187/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10. 2005r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Szerokiej w Ścinawie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/188/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.10. 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc listopad 2005r.+ załącznik

Zarządzenie Nr G/189/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.10. 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie NrG/190/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.10. 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/191/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.10. 2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.+ załącznik

Zarządzenie Nr G/192/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/193/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie NrG/192/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/195/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11. 2005r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Wołowskiej 16 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/196/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.11. 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/197/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.11. 2005r. w sprawie wspierania organizacji usprawnienia akcji odśnieżania na wypadek obfitych opadów śniegu.

Zarządzenie Nr G/198/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.11. 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/199/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.11. 2005r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/200/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.11. 2005r. w sprawie przyjęcia projektu  budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2006r.

Zarządzenie Nr G/201/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.11. 2005r. w  sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/202/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.11. 2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/203/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.11. 2005r. w sprawie wydzierżawienia  gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/204/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.11. 2005r. w sprawie wydzierżawienia  gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/205/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.11. 2005r. w sprawie powołania imiennego składu Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie NrG/206/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11. 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Wymiana systemu odpylania w kotłowni na biomasę przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie" oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/207/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.11. 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie - Etap IV" oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/209/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.11.2005r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej obiektu otwartego basenu miejskiego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/210/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.11.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/211/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.11.2005r. w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru oferty na realizację zadania polegającego na wsparciu realizacji zadania gminy Ścinawa z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodzinnych form opieki oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/212/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.11.2005r. w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr G/213/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.11.2005r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/214/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.11.2005r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/215/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc grudzień 2005r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie Nr G/216/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/217/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/218/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie NrG/219/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/220/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę ora załącznik.

Zarządzenie Nr G/221/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/222/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/223/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia treści umowy z Nadodrzańskim Centrum Pomocy Bliźniego MONAR - MARKOT Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi - Ścinawa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej poprzez działania majace na celu wspieranie rodzinnych form opieki.

Zarządzenie Nr G/224/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki oragnizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie NrG/223/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia treści umowy ze Ścinawskim Klubem Karate GOJU - RYU na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu amatorskiego poprzez organizację "Mikołajkowego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży - Ścinawa 2005".

Zarządzenie NrG/226/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.12.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie + załącznik

Zarządzenie Nr G/227/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie NrG/228/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/229/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie NrG/230/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/231/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.12.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/232/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.12.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/233/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/234/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/235/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/236/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz załącznik.

Zarządzenie Nr G/237/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ora załącznik.

Zarządzenie Nr G/238/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w ząrzad środka trwałego po zakończeniu inwestycji.

Zarządzenie Nr G/239/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w prawie własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży oraz załacznik.

Zarządzenie Nr G/240/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Grodzkiej 10 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/241/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie: zawarcia umowy najmu na garaż drewniany stanowiący włąsność gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/242/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.12.2005r. w sprawie: zawarcia umowy najmu na garaż murowany stanowiący włąsność gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/243/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie + załącznik

Zarządzenie Nr G/244/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2005r. w sprawie: ustalenia ostatecznej listy osób z którymi należy zawrzeć umowy najmu lokali.

Zarządzenie Nr G/245/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2005r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie Nr G/246/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie Nr G/247/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.12.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr G/248/2005 Burmistrza Miastai Gminy Ścinawa z dnia 22.12.2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu + załącznik

Zarzadzenie Nr G/249/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.12.2005r. w sprawie naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Zarządzenie NrG/250/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.12.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie + załącznik

Zarządzenie Nr G/251/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie NrG/252/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu.

Zarządzenie Nr G/253/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę +załącznik

Zarządzenie Nr G/254/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę +załącznik

Zarządzenie Nr G/255/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie najmu gruntu i ogloszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem +załącznik.

Zarządzenie Nr G/256/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/257/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr G/258/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków M i G Ścinawa +załącznik

Zarządzenie Nr G/259/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych.

Zarządzenie Nr G/260/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarzadzenie Nr G/261/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarzadzenie NrG/262/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.12.2005r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
07.07.2009 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)